Knipsel

Kwalificaties voor het specialisme autisme.

Voor het Keurmerk autisme gecertificeerde professionals tonen aan dat zij professioneel werkzaam zijn (al dan niet in loondienst) en onderbouwen hun specialisme in autisme met door derden getekende documenten die de professionele toepassing van deze speciale kennis, kunde en ervaring onderschrijven.

Kwalificaties specialisme autisme.

Je dient over een geldig identiteitsbewijs te beschikken. Daarmee kun je jezelf legitimeren bij je cliënten / leerlingen / klanten / afnemers / opdrachtgevers. Dit kan zijn een paspoort of een identiteitskaart (géén rijbewijs of anders).

Gewenst resultaat

Bewijsstuk van je identiteit is een geldig paspoort of geldig Nederlands Identiteitsbewijs.

Een recente digitale pasfoto die voldoet aan de pasfoto eisen (afmetingen, aangezicht, kleur) en goed lijkt op de foto op het identiteitsbewijs.
Je hoeft geen pasfoto te downloaden als deze gebruikt wordt in je profiel.

Gewenst resultaat

Bewijsstuk een digitale pasfoto

Je dient een Verklaring omtrent het Gedrag (VOG) te overleggen die niet ouder is dan 1 jaar op de datum dat je wordt geregistreerd. De VOG is een verklaring betreffende het beroepsverleden van de aanvrager.  Zij wordt uitgegeven door het COVOG, namens de minister van Justitie, op verzoek van de aanvrager. De VOG is in feite een terugblik op het beroepsverleden van de aanvrager op het moment dat deze wordt uitgegeven. Hij zegt niets over de periode daarna. Daarom is de geldigheid ervan gesteld op 3 jaar na de uitgiftedatum. Dat betekent dat je elke 3 jaar een nieuwe VOG moet aanvragen die dan terugkijkt op die laatste 3 jaar en de jaren daarvoor. Vanzelfsprekend moet die VOG de aantekening “geen bezwaar” bevatten. 

Gewenst resultaat

Bewijsstuk van je gedrag is een Verklaring omtrent Gedrag met een “geen bezwaar” aantekening en niet ouder dan 1 jaar.

Een belangrijke voorwaarde om in aanmerking te komen voor de kwalificatie is een vakdiploma. 
Indien je geen enkele opleiding met een diploma hebt afgerond kom je niet aanmerking voor kwalificatie. Indien je een diploma hebt dat volgens jou wel van toepassing is neem dan even contact op met je contact persoon. Dan wordt gezocht naar een bijpassend niveau, eventueel met inschakeling van andere instanties.

Gewenst resultaat

Bewijsstuk van je vakopleiding is het bijbehorende vakdiploma.

Met je vakdiploma geef je aan dat je bent opgeleid voor je vak. Daarmee heb je nog niet laten zien dat je gespecialiseerd bent in het onderwerp autisme.
Om aan de kwalificatie te kunnen voldoen moet je aantonen dat je je naast je vakdiploma hebt verdiept in het thema.
Dat kan zijn door het volgen van specifieke cursussen of trainingen, maar ook door het deelnemen aan of bezoeken van relevante congressen of seminars. Een toegangsbewijs of deelname formulier geldt alleen als bewijsstuk als iemand anders dan jijzelf jouw deelname bevestigt met tenminste een handtekening, adres, telefoonnummer of e-mailadres, zodat verificatie mogelijk is.

Gewenst resultaat

Bewijsstukken van je specialisme zijn verklaringen van derden dat je hebt deelgenomen aan deskundigheidbevorderende activiteiten waarvan tenminste twee activiteiten niet langer dan respectievelijk 24 en 12 maanden geleden werden afgerond.
Prestatie-indicatoren: activiteit niet langer dan 24 maanden geleden afgerond en activiteit niet langer dan 12 maanden geleden afgerond.

Met een vakdiploma als bewijsstuk en bewijsstukken omtrent het verdiepen van je deskundigheid toon je de theoretische kant van je autisme specialisme aan. Door het inwinnen van referenties onderbouw je dat je de opgedane kennis en vaardigheden kunt omzetten in doelmatig. efficiënt en effectief handelen. Je vraagt een oordeel van je cliënten / leerlingen / klanten / afnemers / opdrachtgevers.
Wat we van je vragen is dat je drie cliënten/klanten (het minimale aantal dat je ook als ZZP’er jaarlijks dient te bedienen) bereid vindt om een positieve referentie af te geven omtrent jouw autisme specialisme. We hanteren daarvoor een format. Dat format dient te worden ondertekend en voorzien van datum, telefoonnummer en/of e-mailadres van de referent, zodat referenties desgewenst verifieerbaar zijn. Het format vind je in een bibliotheek.

Gewenst resultaat

Bewijsstukken van je specialisme zijn drie getekende referenties.
Prestatie-indicatoren: 3 referenties volgens format.

Als professional maak je gebruik van de competenties, kennis en vaardigheden van collega’s. Je verwijst cliënten of klanten of zij worden naar jou doorverwezen. Kortom, je werkt samen met andere professionals die jou waarderen, met name vanwege je specialisme.
Wat we van je vragen is dat je drie mensen uit je professionele netwerk bereid vindt om een positieve referentie af te geven omtrent jouw autisme specialisme. We hanteren daarvoor opnieuw het format, dat gelijk is aan het format voor cliënten.

Gewenst resultaat

Bewijsstukken van je specialisme zijn drie getekende referenties
Prestatie-indicatoren: 3 referenties volgens format.