Knipsel

Kwalificaties voor professionaliteit.

Het Keurmerk maakt onderscheid tussen professionals en zelfstandigen ondernemers zonder personeel. Beide hebben dezelfde bewijslast voor certificering (de kwalificaties specialisme autisme). Zelfstandige ondernemers zonder personeel hebben ook bewijslast omtrent de kwaliteit van hun onderneming.   

Bij een werknemer is een werkgever verantwoordelijk voor en aanspreekbaar op de professionaliteit van de organisatie. Als zelfstandig ondernemer zonder personeel ben je dat in persoon zelf.

Om aan te tonen dat je werkt onder verantwoordelijkheid van een organisatie volstaat het dat je een kopie van je arbeidsrelatie overeenkomst plus een kopie van een recente loonstrook overlegt. Een arbeidsrelatie kan zijn: arbeidsovereenkomst, uitzendovereenkomst, detacheringsovereenkomst, managementovereenkomst.

Gewenst resultaat

Bewijsstuk van arbeidsrelatie is een kopie van geldige overeenkomsten waarvan de ingangsdatum minimaal 24 maanden voor het aanvragen van de audit ligt.
Prestatie-indicatoren: overeenkomst(en) én recent loonstrookje

Je cliënten, klanten of leerlingen kunnen alleen rekenen op jouw professionaliteit als ook je bedrijfsvoering professioneel is. Jij moet aantonen dat jouw bedrijf aan deze minimale voorwaarden van professionaliteit voldoet. Dat kan eenvoudig als je bent aangesloten bij een brancheorganisatie -of beschikt over een keurmerk- dat bovenstaande voorwaarden stelt. Een overzicht van relevante branche- en keurmerkorganisaties (BBK-lijst) is te vinden in de downloads.
Ben je niet aangesloten bij een geselecteerde organisatie, dan kun je een Pro Audit aanvragen. Pro Audit is een aparte kwalificatie. De kosten van een Pro Audit zijn €60. Meer over de Pro Audit is te vinden onder voorwaarden.

Aanleveren:

óf een bewijs van lidmaatschap van een organisaties voorkomend op de BBK lijst (zie downloads)
óf een Pro Audit certificaat.

Gewenst resultaat

Bewijsstuk is
óf een geldig document dat aantoont dat je bedrijf is aangesloten bij een brancheorganisatie of keurmerk dat voorkomt in de lijst, dan wel een direct werkende link naar de digitale ledenlijst van die brancheorganisatie.
óf een Pro Audit certificering.