Knipsel

Updates.

Vier jaar keurmerk autisme specialisme. 

03 september 2017

logo keurmerk autismeGrotere opdrachtgevers -zoals de gemeenten- vragen of verplichten bedrijven letterlijk te beschikken over een kwaliteitsmanagementsysteem. "Een tool om de kwaliteit te managen van jezelf als bedrijf". Daar ligt een uitdaging voor ZPOké Services en het Keurmerk autisme in de komende paar jaar..

Lees het hele artikel op LinkedIn

 

Kwaliteitsmanagementsysteem voor ZZP-bedrijven geen last maar voordeel. 

plan do CHECK act

08 augustus 2017

Het is niet vreemd dat ambtenaren en professionals het spijtig vinden dat de Pro Audit op bedrijfsvoering van KrAS, het Kwaliteitsregister autisme specialisme, niet volledig voldoet aan ieders eisen. Wie een succesvolle Pro Audit deed voor het Keurmerk autisme heeft deels voldaan aan de voorwaarde van grotere opdrachtgevers (zoals een gemeente) om te beschikken over een kwaliteitssysteem, bijvoorbeeld HKZ, ISO of vergelijkbaar. Het missende deel bestaat grotendeels uit risicobeheersing, verbeterplannen en een interne audit.

Lees het hele artikel op LinkedIn

 

Prestatie indicatoren Pro Audit wijzigen per 1 januari 2018
08-06-2017

De Pro Audit is voor zelfstandige ondernemers zonder personeel om certificatie voor het Keurmerk autisme mogelijk te maken, ook wanneer zij geen lid zijn of waren van een branche- of beoepsorganisatie
Of zelfstandige professionals zonder personeel aan de verwachtingen van cliënten en/of opdrachtgevers kunnen voldoen hangt volgens het keurmerk af van drie factoren. De tweede en derde factor zijn een combinatie van kennis en vaardigheden van de professional én ervaring en waardering van de geleverde prestaties. De eerste factor is een professionele malafide organisatie met adequate materiële voorzieningen en een profesioneel netwerk.
Gezien de gewijzigde wetgeving zoals de wetten DBA, WKKGZ en WMO is het Keurmerk genoodzaakt de prestatie indicatoren voor de Pro Audit te wijzigen. De volgende wijzigingen liggen voor:

Kwaliteitssysteem
Aan de Pro Audit wordt een prestatie indicator toegevoegd met betrekking tot het hebben en hanteren van een actief en geaudit Kwaliteitsmanagementsysteem.
BBK lijst verdwijnt
Tot nog toe werd gewerkt met een lijst van branche- beroeps- en keurmerk organisaties (BBK lijst) waarvan het lidmaatschap het hierboven genoemde eerste deel van de bewijslast voor zelfstandigen zonder personeel afdekte. Deze lijst was en is aan voortdurende veranderingen onderhevig. Zij is daardoor onvoldoende betrouwbaar en wordt afgeschaft. Zelfstandigen zonder personeel maar aangesloten bij een branche-, beroeps- of keurmerkorganisatie kunnen in het vervolg volstaan met het aantonen van dit lidmaatschap en het invullen en naar waarheid ondertekenen van een zogenaamde eigen verklaring (vragenlijst) waarin zij bevestigen (mede) dankzij dit lidmaatschap te voldoend aan een aantal specifieke voorwaarden, zoals

ingeschreven in het handelsregister
een klachten en een privacyregeling
werkt met dienstverlenings, zorgovereenkomsten (clienten) en/of modelovereenkomsten (opdrachtgevers)
beschikt over een kwaliteitssysteem
afgedekt bedrijfsrisico
geregelde achtervang

Showcases geactiveert.....

01 juni 2017

Veel waardering.
Het certificaat Keurmerk Autisme wordt alleen verstrekt aan een professional als tenminste zes mensen van vlees en bloed (drie cliënten en drie professionals) hebben laten weten die professional (jou dus!) te hebben leren kennen als een betrouwbaar mens die afspraken nakomt, het individueel autisme probeert te begrijpen en die in staat is om, vanuit kennis, kunde en ervaring professioneel te handelen. Dat is niet niks, daaruit spreekt veel waardering.
Die waardering wordt tastbaar in het certificaat. Het certificaat heeft meer waarde als het zichtbaar is. Je mag er trots op zijn. Draai het uit en lijst het in ;-). Zet het in je portfolio en maak het zichtbaar in je showcase.
Gebruik het bijbehorende keurmerkvignet in je uitingen; op je briefpapier, website, je facebook, linkedinprofiel of waar dan ook. Je bent een zelfstandig werkende in autisme gespecialiseerde professional die oké is. Niet zomaar oké maar ZPOké.

Wie zijn die gecertificeerde professionals?
Bedrijven pretenderen kwaliteit, professionals garanderen kwaliteit. Bedrijven kunnen zich niet certificeren. Personen wel. Wie zijn die gecertificeerde professionals? ZPOké Services zal In de komende weken de niet actieve Showcases van gecertificeerde professionals activeren met daarin de naam van de professional en een verwijzing naar het certificaat en het bijbehorende certificaatnummer. Als een rofiel inken bevat naar toch al publiek toegankelijke sociale media dan zullen die ook zichtbaar zijn.

Contactmogelijkheid in Showcase.
Wil je (be) zoekers van het Kwaliteitsregister een contactmogelijkheid bieden (email, telefoon, adres) of wil je een meer persoonlijke showcase met een foto, dan kun je dat zelf toevoegen. Jij hebt de regie over jouw portfolio.

 

Expertmeeting in mei .....

10 mei 2017

Op 9 mei organiseerde ZPOké Services in Zwolle een expertmeeting met en voor verschillende 'experts' (instellingen, organisaties of individuen) om deskundig commentaar, ideeën en informatie te delen over het onderwerp:

“Achtervang voor cliënten met ASS bij plotselinge handelingsonbekwaamheid van de professional”.

De tien deelnemers werden ontvangen op het kantoor van Autlook in Zwolle. Dat de beamer er geen zin in had mocht de pret inhoudelijk niet drukken. De expertmeeting bevat een lunch, waardoor er volop tijd is om kennis te maken en om kennis te delen. 

De achtervang, een regeling bij een calamiteit waarbij een eenmanszaak plotseling sluit door ziekte of bij overlijden van de professional, kreeg vanzelfsprekend veel aandacht. De minimale eis is nu dat er iets concreet geregeld moet zijn met een andere persoon. Op basis van de gehouden enquête en de experts meeting wordt nu gewerkt aan verdere concretisering van de norm en de formulering van de bijbehorende kwalificatie. Lees meer

 

 

Na een week hard werken.....

30 december

Reactie op ZOEK&VIND van de NVA.

Kwaliteitsregister en NVANou, het voorgaande bericht over ZOEK&VIND heeft nogal wat stof doen opwaaien.

Sommige mensen zijn blij met het initiatief van de NVA, anderen hebben reserves. Vragen werden gesteld over de niet genoemde btw, de hoogte van de prijs, het missen van de doorkoppeling naar personen, wat we vinden van recensies en waarom we niet eerder kwamen met het bericht. Wat dat laatste betreft, ook wij werden verrast. Sommige opmerkingen waren zo steekhoudend dat we direct met concrete actie gereageerd hebben.
Dat opmerken vraagt natuurlijk om toelichting:
De zoek & vind website www.autismespecialisme.nl heeft vanaf de start de intentie om de mens achter de organisatie te laten zien aan hulpvragers met ASS, en om aanbieders van hulp onderling te verbinden zodat de kwaliteit van hulpverlening verbetert.
Het Keurmerk autisme is ontstaan vanuit dit branche onafhankelijk netwerk. Dit inclusief de vermelding op de site van het Kwaliteitsregister en met de bijzondere doorkoppeling naar de gecertificeerde professionals in een organisatie.

Idealen delen
Toen het Keurmerk een feit was zijn we in 2014 onder andere gaan praten met de NVA dat onze idealen deelt. De NVA website ZOEK&VIND is op dat moment in aanbouw en beoogt een veel grotere reikwijdte en een andere prijsstelling te hebben. Die grote reikwijdte is vertaald met het opnemen van een zoekfunctie, niet alleen op Kwaliteitsregister Autisme Specialisme (KrAS), maar op meerdere registers. Dit helaas zonder doorkoppeling naar personen. Uit de korting die de NVA biedt blijkt de waardering voor KrAS. Volgens sommigen is de prijs (te) hoog. Daar tegenover staat dat door de massaliteit het bereik groter zal zijn.
Wij hebben besloten ons ideaal verder te vervolgen en onverminderd te blijven kiezen voor de menselijke maat, de kleine kwaliteit, de mens in de organisatie. Daardoor blijft de website www.autismespecialisme.nl zich kwalitatief onderscheiden.

Een week keihard werken verder …
Jouw organisatie heeft nu een gratis vermelding op de website. Zo bundelt zich de kwaliteit en wordt ze zichtbaar. Het is niet aan ons om adresgegevens publiek te maken, daarom hebben we ons beperkt tot de postcode (tenzij je adresgegevens op je eigen website vermeld staan).
Verder blijven de spelregels hetzelfde. De kosten van vermelding op www.autismespecialisme .nl zijn onveranderd €66 incl btw, maar vanwege je machtiging en de keurmerkkorting brengen we €30 in rekening. Als je dit tenminste wilt. Laat dat dan even weten aan je contactpersoon dan regelt deze de inloggegevens.
Ben je gecertificeerd maar staat jouw organisatie er nog niet bij, dan kun je dat zelf regelen. Ga daarvoor naar www.autismespecialisme.nl en kies voor aanmelden bij het netwerk. Breng daarvan je contactpersoon op de hoogte, zodat de korting correct wordt doorgevoerd.
Na inloggen kun je meer informatie verstrekken over je organisatie en diverse zoektermen toevoegen.

 

Zo bent u voortaan beter vindbaar.

22 december

50% korting op ZOEK&VIND van de NVA, zo bent u voortaan beter vindbaar.

Kwaliteitsregister en NVAHet Kwaliteitsregister Autisme (KrAS) ontstond vanuit het netwerk www.autismespecialisme.nl, een zoek-en-vind-site voor gespecialiseerde hulpverlening.

Als gevolg van transities en decentralisaties weten veel mensen niet waar zij terecht kunnen voor kwalitatief goede hulpverlening. Daar krijgt de NVA elk jaar veel vragen over. Om deze mensen te ondersteunen bij hun zoektocht is Zoek&Vind ontwikkeld. ZPOké Services heeft bij die ontwikkeling de opgedane kennis over de website www.autismespecialisme gedeeld, inclusief de bijzondere koppeling met het Kwaliteitsregister Autisme.

De NVA heeft die optie overgenomen. Op https://zoekenvindautisme.nl kan men álle zorg en hulpverlening op het gebied van autisme vinden, ook of men geregistreerd is in het Kwaliteitsregister Autisme, KrAS.

Kwaliteitsregister Autisme biedt specialisten of organisaties die in het Kwaliteitsregister Autisme staan, 50% korting voor een vermelding op Zoek&Vind. Zo bent u voor slechts €100,00 per jaar, zowel binnen als buiten uw regio, beter vindbaar voor mensen met een hulpvraag. Tevens kunt u door uw cliënten gewaardeerd worden. Zo werken wij samen aan kwalitatief hoogstaande dienstverlening die voor iedereen goed vindbaar én toegankelijk is.

Voor meer informatie of de kortingscode logt u in op de website KLIK

 

Op jezelf...

opjezelf boekje

Een boek voor iedereen die zijn eigen boontjes moet doppen:

Illustratrice Ellen van Boggelen-Heutink (bekend van onder andere werk voor Sesam Straat en illustraties voor boeken van Herman Finkers) en Gerrit Bruijnes hebben de handen ineen geslagen om dit boek samen te stellen. Het resultaat is een humoristische mix van tekst en tekeningen met een hoog, praktisch en informatief gehalte.
En wat blijkt? Mensen met kenmerken van autisme ervaren dit boekje als erg plezierig en toegankelijk. Het is niet voor deze "doelgroep" geschreven, maar wordt wel gewaardeerd. Ook de auteur (die na een carrière in het onderwijs meer dan 70 boeken schreef over het gebruik van computers en computerprogramma's) is dit opgevallen. Staande op een beurs (met zijn software handleidingen) werd hem meermalen gevraagd of hij ook dit boekje heeft geschreven, waarop het gesprek op autisme kwam.

Om die reden heeft ZPOké Services de hand weten te leggen op een flink aantal exemplaren die wij u als bezoeker van deze site voor € 10 (exclusief €4 verzendkosten binnen Nederland) kunnen aanbieden. Een leuk kado bij de komende feestdagen.

Bestel HIER

 

autisme icon zpoke  Achtervang, wat is dat?
Voor mensen met ASS is het een stressvolle gebeurtenis als een vertrouwde begeleider plotseling volledig uitvalt. Kenmerkend voor de ZPOké certificering van zelfstandige professionals is de voorwaarde van een achtervang regeling. Want ziek worden, een ongeluk krijgen .... het kan iedereen overkomen.

Wij horen graag wat u vindt van de voorwaarde een achtervangregeling te hebben. Uw mening? Klik HIER.

 

Fijn om te lezen, toch?

logo keurmerk autismeDat is mooi, ze solliciteert en in haar sollicitatiemail zet ze een link naar de showcase (digitale portfolio) die ze speciaal voor deze sollicitatie heeft ingericht. Ze moest er tijd in steken, maar ze had er al voor betaald en nu heeft ze ook wat! Ze valt op, want ze gebruikt media anno 2016 en heeft haar zaken kennelijk goed op orde. Ze krijgt die baan. Niet omdat, maar wel mede dankzij haar certificering voor het Keurmerk autisme. Fijn om te lezen, toch? 

 
 
Nieuw!  App voor Kwaliteitsregister Autisme
eportfolioAPP
Uploaden van documenten in het portfolio van het kwaliteitsregister autisme was nog nooit zo eenvoudig.
Met de ePortfolio App van InCtrl maakt u met uw smartphone of tablet een opname (afbeelding, foto, geluid, video) dat met één klik wordt opgeborgen in uw beveiligde e-portfolio.

 
 
 
NOBCO verdwijnt per 1 september van de BBK lijst. 
De European Mentoring & Coaching Council (EMCC) heeft samen met de NOBCO en andere Europese beroepsorganisaties het European Individual Accreditation (EIA) keurmerk voor coaches ontwikkeld. Na 5 jaar gewerkt te hebben met het Competentie Framework heeft de EMCC een vernieuwde versie ontwikkeld: Competence Framework herzien (CFW 2.0).
Er zijn indicatoren verdwenen die minder relevant bleken en andere bijgevoegd die misten. Vanaf 1 mei 2016 staat deze herziene versie op het portal van NOBCO bij DNV. Lopende EIA aanvragen worden nog met de oude versie van het CFW ingediend. Aanvragen die na 1 mei 2016 ingediend worden zullen het nieuwe CFW 2.0 moeten gebruiken. Vanaf 1 september 2016 zal het oude CFW van de NOBCO website en de portal verdwijnen. 

Bij de start van het Kwaliteitsregister autisme is NOBCO EIA op de BBK lijst gezet in de hoop dat vroeger of later ook eisen zouden worden gesteld aan de organisatie van waaruit een zelfstandige coach werkzaam is. Met het invoeren van CFW2.0 is duidelijk dat dit niet het geval is. Reden waarom de NOBCO per 01-09-2016 van de BBK lijst is verwijderd.

Cliënten, klanten of leerlingen kunnen alleen rekenen op professionaliteit als ook de bedrijfsvoering van de zelfstandige (znder personeel) professioneel is. Voor certificering moet deze professional aantonen dat zijn of haar bedrijf aan minimale voorwaarden van professionaliteit voldoet. Dat kan soms eenvoudig, als men is aangesloten bij een brancheorganisatie -of beschikt over een keurmerk- dat deze minimale voorwaarden vereist. Een overzicht van relevante branche- en keurmerkorganisaties (BBK-lijst) is te vinden in de downloads, inclusief de organisaties die niet (langer) voldoen aan tenminste vijf van de zes Pro Audit voorwaarden.

De BBK lijst is opgesteld om de professionaliteit van zelfstandigen zonder personeel te garanderen zonder hen onnodig op kosten te jagen.   .

 

Kennispoel Autisme (experts meeting) meer dan geslaagd. 
Fantastisch, en meer dan geslaagd. De Kennispoel op 3 juni jongstleden is door de deelnemers heel positief ontvangen.
 
didi met certificaat
100e certificaat Keurmerk Autisme voor Harolej van der Kleij.
Na een boeiende Vanuit Autisme Bekeken uiteenzetting over de Maatschappelijke Businesscase Autismedoor Carien van Hoof (niet alleen vertellend maar vooral ook luisterend) kreeg Harolej van der Kleij het 100e certificaat Keurmerk Autisme uitgereikt. Met het certificaat laat Harolej zien dat zij, net als inmiddels meer dan honderd andere professionals, voldoet aan voorwaarden en dat zij zichzelf in haar vak en haar specialisme blijft bekwamen en daarom beschikt over goede referenties. Dat geldt ook voor haar bedrijf Vanderkleijcoaching, dat voldoet aan de Pro Audit.
 
Janneke Heijstek verzorgde de tweede presentatie over  haar boek"De enige uitweg is de weg naar binnen". en legde uit wat coöperatie's  van kleinschalige zorgaanbieders kunnen betekenen. De aangesloten leden bij haar organisatie NBEC  onderscheiden zich omdat zij herkenbaar willen zijn op het leveren van kwaliteit en nauwe persoonlijke betrokkenheid bij hun cliënten. Het kwaliteitsmanagementsysteem is zichtbaar en extern gecertificeerd.
 
janneke krijgt bijna certificaat
NN Accreditatie voor NBEC.
Omdat de NBEC aan vijf van de zes voorwaarden van de Pro Audit voldoet kunnen kunnen bij de coöperatie aangesloten professionals zich voor het Keurmerk autisme certificeren als ZZP'er zonder dat een Pro Audit noodzakelijk is. De NBEC onderscheidt zich in positieve zin als de enige organisatie op de BBK lijst dat vraagt om een achtervang regeling. Keurmerk autisme vindt een "regeling bij handelingsonbekwaamheid" van grote waarde voor cliënten/klanten/leerlingen met ASS.
Henk Gosker overhandigde namens ZPOké Services en Het Registerinstituut een bijzondere NN Acrediatie aan Janneke voor NBEC. Vijf van de zes voorwaarden, dat is net niet voldoende om geaccrediteerd te worden voor de BBK lijst. NN,net niet.    
 
 
Keurmerk Autisme in de Autisme Coalitie?
Carien van Hoof en Marc Beek (respectievelijk projectleider en ervaringsdeskundige Vanuit Autisme Bekeken) lieten in ons gesprek op 25 mei veel overeenkomsten en raakvlak zien tussen de door de beweging VAB gewenste Autisme Coalitie en het Kwaliteitsregister autisme. Daar ben ik erg blij over. Het onderschrijft de juistheid van de keuze van meer dan honderd professionals voor het cliëntgedragen en branche onafhankelijk Keurmerk autisme. Samenwerking kan en zal een boost geven aan een inclusieve maatschappij. Als partner van de Autisme Coalitie kan het Kwaliteitsregister Keurmerk autisme straks op eigen wijze -en passend binnen de eigen doelen- invulling geven aan die gezamenlijke missie. Wij zijn dan ook blij dat we Carien gevraagd hebben de Maatschappelijke Businesscase Autisme van VAB toe te lichten bij het feestelijk evenement van het aanbieden van het 100e certificaat op 3 juni aanstaande. Zorg dat je erbij bent!
 
 
 
Komplu organiseert voor Autismespecialisme.NL op 3 juni Kennis-poel Autisme (experts meeting).
Kwaliteitsregister 10% korting!
met uitreiking 100ste certificaat Keurmerk Autisme
  Komplu Datum:Vrijdag 3 juni 2016
Plaats:Autismespecialisme / Het Gebouw
Neringstraat 1, 8263GB Kampen
Tijd:09.30 uur tot 14.30 uur
Veel ruimte voor de lunch en ontmoeting.
De kosten zijn 60,- per persoon (excl. btw).
Kwaliteistregister 10% korting.
 
Programma
10.00  Welkom door Henk Gosker
10,15  Carien van Hooff over de maatschappelijke businesscase autisme.
11.15  Janneke Heijstek "De enige uitweg is de weg naar binnen",
12.15  Lunch
13.15  Workshop "Doe meer met je portfolio" door Wim Winter
14.15  Workshop "Vlaggensysteem" door Christel van der Horst & Jeroen Hindriks
15.00  Afsluiting
Meer weten? klik HIER
Aanmelden?  klik HIER
Met medewerking van: Janneke Heijstek, directeur NBEC Erkende Clientbegeleiders. Carien van Hooff, programmanager VAB Vanuit autisme bekeken, Wim Winter, voorzitter Stiching Registerinstituut en Christel van der Horst & Jeroen Hindriks van De Blikopeners.
 
Leuk, 3 juni gaat definitief door. Kennis-poel Autisme (experts meeting).
Vandaag, dat is 26 april, definitief afgesproken dat KOMPLU uit Kampen 3 juni een wat wij noemen Kennis-poel Autisme organiseert. Een poel wordt door een boer gegraven om het vee van water te voorzien. Een onduidelijk gat, maar allengs ontstaat er allerlei nieuw leven; hagedissen, kikkers en ooievaars in het riet. Zo hopen we dat door professionals met passie voor autisme bij elkaar te brengen mensen frisse ideeën en nieuwe energie opdoen. Vandaar de toevoeging: experts meetingWordt leuk. Nadere informatie volgt.
 p
 
 
24 certificaten uitgereikt in het eerste kwartaal van 2016.
In het eerste kwartaal werden 24 certificaten uitgereikt aan professionals die hun specialisme omtrent autisme konden onderbouwen volgens de normen van het Keurmerk autisme, waaronder referenties van zowel cliënten als uit het professionele netwerk. Personen kunnen zich certificeren, organisaties niet. Organisaties kunnen zich onderscheiden door gecertificeerd personeel in dienst te hebben.
 
 
ActAut en Autlook in Zwolle ontvingen 2 april een raamvignet Keurmerk autisme.
raamvignet keurmerk autisme ActAut en Autlook, beide gevestigd op Brink 10a in Zwolle, houden op 2 april Open Huis.
Autlook en ActAut werken na een verbouwing en verhuizing intensiever samen op 1 locatie voor mensen met autisme.
In beide organisaties is op dit moment 100% van het uitvoerend personeel gecertificeerd voor het Keurmerk autisme.
ActAut is een Vof van twee personen.
Autlook is een bv met meerdere personeelsleden.
Wim Winter, voorzitter van Stichting Registerinstituut, heeft namens het SRi de raamvignetten uitgereikt
Personen kunnen zich certificeren. Bedrijven onderscheiden zich door gecertificeerd personeel in dienst te hebben.
Dat mag je dan ook laten zien, aldus Wim Winter.
 p
 
 
 
 
 
BBK lijst aangepast (Versie 11-03-2016).
De lijst met branche-, beroeps- en keurmerkorganisaties is aangepast. De Nederlandse Brancheorganisatie Erkende Cliëntondersteuners vraagt vijf van de zes Pro Audit kwalificaties van haar leden waardoor het lidmaatschap van de NBEC voor Keurmerk autisme voldoende bewijs is van een bonafide organisatie.  
  
Kortingsactie leden NVA en IBvA verlengd tot 01-07-2016. 
Leden van de Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) en/of van de Internationale Beroepsvereniging van Autismespecialisten (IBvA) genieten ook in het tweede kwartaal 25% korting op het 1ste jaar portfolio in het Kwaliteitsregister autisme. 
 
Checklists en ProAudit up to date gebracht.
Mede vanwege het verdwijnen van de VAR en de invoering van de wet DBA zijn de ProAudit en de checklists aangepast. Begin februari stemde de Eerste Kamer na lang soebatten vóór de afschaffing van de VAR-verklaring voor zelfstandigen zonder personeel. Per 1 mei verdwijnt het document waarmee zelfstandigen een goedkeurend stempel kunnen krijgen van de fiscus dat ze echt zelfstandig ondernemer zijn. Voor meer informatie zie Nieuws (na inloggen)
p
 

Kwaliteitsregister autisme voldoet aan SRi normenkader

Het Kwaliteitsregister autisme voldoet per 1 januari 2016 aan het normenkader dat Stichting Registerinstituut heeft opgesteld voor goedkeuring van Kwaliteitsregisters van gespecialiseerde professionals.  Stichting Registerinstituut, kortweg aangeduid als het SRi, geeft de gespecialiseerde professional regie over zijn positie op de arbeidsmarkt door individuele kwaliteit zichtbaar te maken in online kwaliteitsregisters.

p

 

Stichting Registerinstituut.

Het SRi is opgericht om te bewerkstelligen dat er publiek toegankelijke kwaliteitsregisters ontstaan van gespecialiseerde professionals. Het SRi formuleert, certificeert en controleert de normen voor de bewijslast waaraan een goedgekeurd kwaliteitskeurmerk en register moeten voldoen en monitort het proces van certificering. Ook is het SRi een traject gestart omtrent erkenning van SRi gecertificeerde professionals als opdrachtnemer voor de gemeente, in het bijzonder voor de WMO.
p

 

Certificaat voor personen en vignet voor bedrijven en organisaties. 

Het certificaat Keurmerk autisme wordt uitsluitend toegekend aan personen.
Bedrijven kunnen zich onderscheiden met het vignet Keurmerk autisme door gecertificeerd personeel in dienst te hebben. Bedrijven kunnen zich wenden tot het SRi, dat het vignetrecht voor goedgekeurde kwaliteitsregisters uitvoert. Aan het voeren van een vignet zijn voorwaarden en kosten (€299) verbonden. Voor meer informatie neemt u contact op met Het Registerinstituut. 
www.registerinstituut.nl of met Wim Winter  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
p

 

Geen extra kosten voor digitaal vignet keurmerk autisme voor freelancers.
ZPOké Services, dat het Keurmerk autisme uitvoert, hanteert een uitzondering voor freelancers (zelfstandige ondernemers zonder personeel). Zij betalen niet extra voor het digitaal vignet Keurmerk autisme omdat een freelancer de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor het eigen professionele handelen niet buiten zichzelf kan leggen. Wel wordt als voorwaarde gesteld dat deze zelfstandigen een "Eigen verklaring zelfstandig professional zonder personeel" ondertekenen.
p

 

Negen certificaten verstrekt in December 2015.

Het Keurmerk autisme is in de laatste maand van het jaar verstrekt aan 9 in autisme gespecialiseerde professionals. 
p 

 

Heb het goed.

ZPOké Services dat het Kwaliteitsregister autisme verzorgt wenst alle professionals met belangstelling voor autisme en alle mensen die hun vertrouwen stellen in uw deskundigheid een vriendelijk "Heb het goed in 2016".

Updates, nieuwsbrief van Keurmerk autisme. Ook Updates ontvangen? Klik hier