Knipsel

Veel gestelde vragen.

Het keurmerk autisme is het beste onafhankelijke kwaliteitskeurmerk voor professionals die gespecialiseerd zijn in autisme. Het keurmerk is branche onafhankelijk. Organisaties die gespecialiseerd zijn in autisme onderscheiden zich met gecertificeerde professionals. Professionals met het Keurmerk autisme worden opgenomen in het Kwaliteitsregister autisme dat open staat voor alle praktiserende professionals.

Het Kwaliteitsregister Autisme is ontwikkeld door ZPOké Services ten behoeve van het branche onafhankelijk netwerk Autismespecialisme.nl
Het Kwaliteitsregister wordt gecontroleerd door Stichting Registerinstituut. Het Instituut controleert en certificeert kwaliteitsregisters van gespecialiseerde professionals.

Meld u aan voor Updates!, de nieuwsbrief van het Kwaliteitsregister autisme.

Weten hoe om te gaan met autisme is geen beroep, maar een specialisme. Dat specialisme bestaat nog maar enkele jaren. U bent ondernemer, leerkracht, jobcoach, verpleegkundige, rijinstructeur, logopedist of schuldhulpverlener, én in uw vak en in uw specialisme bent u oké. Daarom branche onafhankelijk.

Autisme specialisme is geen beschermd begrip. Elke organisatie, ieder mens kan zich autisme specialist noemen. Het Kwaliteitsregister claimt dat de individuele keurmerkhouder op de datum van registratie heeft aangetoond
> professioneel te zijn en voor zijn/haar vak opgeleid
> zijn/haar deskundigheid te onderhouden
> te beschikken over goede referenties

Omdat autisme alle facetten van het leven doortrekt zijn ouders en cliënten, maar ook opdrachtgevers, vaak niet op zoek naar een organisatie, maar eigenlijk naar een mens, een professional. Vanwege die pervasiviteit is men dikwijls aangewezen op meerdere professionals. Het is in het belang van cliënten dat gespecialiseerde professionals elkaar weten te vinden.
Cliëntenorganisaties, zorgkantoren, UWV en gemeenten hebben belang bij bonafide dienstverleners. Niet alleen dat er zekerheid is over de validiteit van een bedrijf,maar ook dat er sprake is van autismespecifieke kwaliteit in dat bedrijf. Gespecialiseerde professionals.
Dat is wat het keurmerk persoonlijk maakt..

MBO, HBO, WO, in loondienst of zelfstandig ondernemer? Dat maakt niet uit. Beheerst u een vak en bent u gespecialiseerd in autisme, dan kunt u in aanmerking komen voor opname in het Kwaliteitsregister Autisme.
U voldoet aan het keurmerk door aan te tonen dat u:
1. professioneel bent
2. deskundig en
3. beschikt over referenties die dat bevestigen.

Als u onderstaande vragen met ja kunt beantwoorden komt u mogelijk in aanmerking voor het Keurmerk autisme.

1. Ik kan aantonen dat ik een arbeidsrelatie heb (in loondienst ben), of zelfstandig ondernemer.

2. Ik kan mijn deskundigheid op mijn vakgebied aantonen met een diploma, certificaat, oid.
    én
    Ik kan mijn deskundigheid op het gebied van autisme aantonen met recente diploma's, certificaten, congresdeelname, oid

3. Ik kan referenties van mede professionals aanleveren.
    én
    Ik kan referenties van cliënten aanleveren.

Zie verder onder het menu "voorwaarden"

U krijgt de beschikking over een persoonlijk online ePortfolio op een beveiligde website. Daarin bouwt u een portfolio op met bewijsstukken. Daarna volgt een audit, wordt u gecertificeerd en opgenomen in het Kwaliteitsregister.
Tijdens het opbouwen van uw ePortfolio is er online ondersteuning. Bovendien kunt u gebruik maken van de kennis van andere gecertificeerde professionals in het besloten forum.

Registratie: €76 ex btw per jaar, inclusief certificatie bij een opzegtermijn van één maand.
Als een certificatie onverhoopt niet doorgaat, dan ontvangt u €30 retour. De rest van het bedrag geldt dan als behandel kosten.

Certificatie: De periode voor het verzamelen van de bewijsstukken en het aanvragen van de audit is drie maand.

Om in aanmerking te komen voor het Keurmerk autisme heeft u ofwel een arbeidsrelatie, ofwel u bent zelfstandig ondernemer zonder personeel. 

Arbeidsrelatie: Werkt u onder een arbeidsovereenkomst, dan is er altijd iemand anders aanspreekbaar op de professionaliteit van de organisatie, dat is uw werkgever. Om als werknemer in aanmerking te komen voor het Keurmerk autisme dient u een kopie van uw arbeidsrelatie overeenkomst te overleggen. Een arbeidsrelatie kan zijn: arbeidsovereenkomst, uitzendovereenkomst, detacheringsovereenkomst, managementovereenkomst.

Bent u zelfstandig ondernemer dan bent u zelf verantwoordelijk voor de professionaliteit van uw bedrijf. Om in aanmerking te komen voor het Keurmerk autisme dient u te voldoen aan de minimale voorwaarden van professionaliteit van het Keurmerk autisme. U dient ingeschreven te zijn bij de Kamer van Koophandel. U heeft een privacy en een klachtenregeling. U heeft een aansprakelijkheidsverzekering en gebruikt een dienstverleningsovereenkomst en bovendien heeft u uw achtervang georganiseerd. Dikwijls voldoet u aan deze voorwaarden als u lid bent van een branche organisatie. Uw lidmaatschap volstaat dan als bewijs. Kijk verder het menu "voorwaarden"

Een Pro Audit is bedoeld voor zelfstandige ondernemers zonder personeel dus niet zijnde in loondienst.

Branche- Beroeps- en Keurmerkorganisaties.
Het Kwaliteitskeurmerk Autisme is gebaseerd op 3 pijlers.
Of professionals aan de verwachtingen van cliënten kunnen voldoen hangt af van drie factoren.

1. De eerste factor is een professionele organisatie met adequate materiële voorzieningen.2. De tweede factor is een combinatie van kennis en vaardigheden van de professional.3. De derde factor is ervaring en waardering van de geleverde prestaties.

Download hier de lijst van branche- beroeps- en keurmerk organisaties (BBK lijst) waarvan het lidmaatschap een deel van de bewijslast voor zelfstandigen zonder personeel voor de eerste factor afdekt.

Bent u als zelfstandig ondernemer niet aangesloten bij een brancheorganisatie dan dient u het Keurmerk er van te overtuigen dat uw bedrijf een professionele organisatie is. U moet daarvoor aan aantal documenten overleggen wat door het Keurmerk wordt gecontroleerd. Dat betekent extra werk waardoor het tarief hoger ligt. We voeren dan een zogenaamde pro audit á €60 ex btw voor uw bedrijf uit.

Zie ook het menu "voorwaarden".

Jazeker, kijk even bij downloads of klik HIER.

Jazeker, kijk even bij downloads of klik HIER.

Het certificaat Keurmerk autisme is drie jaar geldig. U kunt uw kwalificaties al vanaf twee maanden vóór de vervaldatum opnieuw laten keuren. Bij het bepalen van de termijn van twee maanden wordt de vervaldatum (tevens ijkdatum) meegerekend. De nieuwe vervaldatum blijft dan hetzelfde plus 3 jaar. Laat u uw kwalificaties méér dan twee maanden voor de vervaldatum keuren dan wordt de keuringsdatum de nieuwe vervaldatum en ijkdatum voor uw certificaat.

Neem contact op via de email, dan sturen wij u de complete Handleiding bij het aanvragen van het Kwaliteitskeurmerk Autisme (18 pagina's).

Of meld u aan voor Updates!, de nieuwsbrief van het Kwaliteitsregister autisme.