Page 1 of 6

Vragenlijst achtervang regeling

Deze vragenlijst is inmiddels afgesloten. De resultaten zijn verwerkt. Heeft u belangstelling voor de resultaten van deze vragenlijst of de Expertmeeting klik dan HIER

Het Kwaliteitsregister autisme confronteert professionals met overlijden, vermissing en ernstige ziekte. Het kan iedereen overkomen -ook de professional- en het komt altijd onverwacht. Achtervang gaat dus niet over vervanging of waarneming tijdens vakantie, verlof of zelfs ziekenhuisopname. Het gaat over achtervang voor cliënten bij plotselinge handelingsonbekwaamheid van de professional.

Lees ook de BLOG over dit onderwerp.
Omdat cliënten en opdrachtgevers willen weten dat niet alleen de professional, maar ook zijn/haar bedrijf bonafide is, is de "geregelde achtervang" de zesde voorwaarde waaraan een bedrijf moet voldoen om in aanmerking te komen voor de Pro Audit

Invalid Input

Wij noemen u de zes voorwaarden van de Pro Audit en stellen daar de vraag bij: belangrijk?

 
Het bewijsstuk dat het branche onafhankelijk Keurmerk autisme van de zelfstandige professional vraagt is “een geldige schriftelijke verklaring waarin de achtervang is geregeld, ondertekend door degenen die de achtervang waarborgen”.
Aan de inhoud van deze schriftelijke verklaring worden verder geen voorwaarden gesteld.
Is dat voldoende?
Invalid Input

Daaraan zou moeten worden toegevoegd:
Vanuit keurmerkhouders, ervaringsdeskundigen en andere belangstellenden kwam bijvoorbeeld het voorstel om als aanvullende voorwaarde te stellen dat de contactgegevens van de persoon of organisatie die de achtervang garandeert óók bekend zijn bij de cliënt, de opdrachtgever en het thuisfront van de professional.
Invalid Input

De persoon of organisatie die de achtervang garandeert heeft toegang tot contact- en cliëntgegevens om cliënten of directe omgeving danwel de opdrachtgever adequaat te kunnen benaderen.
Invalid Input

en tekent daarom voor geheimhouding.

 
Vindt u dat de volgende voorwaarde moet worden toegevoegd in het belang van de cliënt?
De persoon of organisatie die de achtervang garandeert tekent een concurrentiebeding of intentieverklaring in enigerlei vorm waarin met name het belang van de cliënt is verwoord en deze gevrijwaard is van financiele consequenties.
Invalid Input

Vindt u dat de achtervangregeling een clausule moet bevatten waarin de financiële afspraken zijn vastgelegd over de uitvoer van de achtervang, ook en met name waar het de cliënt of de opdrachtgever betreft. Deze afspraken leiden niet tot financiële consequenties voor cliënt of opdrachtgever tenzij anders overeengekomen met cliënt of opdrachtgever.
Invalid Input

 
Een zelfstandig professional tekent een “eigen verklaring” waarin hij of zij verklaart zelfstandig te zijn, geheel voor eigen verantwoordelijkheid een onderneming te drijven en geen personeel te hebben, met uitzondering van administratieve en/of secretariële niet opdrachtgebonden ondersteuning. Deze verklaring hoeft niet door een tweede persoon te worden ondertekent.
Kan ook de achtervangregeling gevat worden in een zogenaamde “eigen verklaring” of dient de persoon of organisatie die de achtervang garandeert dat naar uw mening mede te ondertekenen.
Invalid Input

Op een enkeling na (compliment voor de NBEC van Janneke Heijkoop) zijn er geen samenwerkingsverbanden, branche of beroepsorganisaties bekend die een achtervangregeling als voorwaarde voor lidmaatschap stellen. Vindt u dat een achtervangregeling altijd voorwaarde dient te zijn voor het Keurmerk autisme?
Invalid Input

deze vragenlijst sluit af met een tekstveld. Hier kunt u eventuele opmerkingen kwijt.

 
Hartelijk dank voor het invullen van deze vragenlijst.
Deze vragenlijst kwam tot stand na opmerkingen van keurmerkhouders en ervaringsdeskundigen, zowel direct aan ons gericht als op de sociale media. Een goed geregelde achtervang als voorwaarde is belangrijk voor clienten, opdrachtgevers en het thuisfront van de zelfstandige professional. Met hulp van uw antwoorden willen we deze voorwaarde opwaarderen zonder te verzanden in bureaucratie.

Heeft u nog aanvullende opmerkingen dan kunt u die hieronder kwijt.
Invalid Input

 
U hoeft onderstaande vragen niet te beantwoorden, maar het wordt wel op prijs gesteld.
Ik ben

Invalid Input

Wanneer u uw mailadres achterlaat houden wij u op de hoogte van de expertmeeting die we begin Mei hopen te organiseren over dit voor alle betrokkenen belangrijke onderwerp.

Mailadres
Invalid Input

Naam
Invalid Input